Att hitta rätt personal

Att hitta rätt personal och rekrytera den som passar in både för det arbete som ska utföras och passa in i det team som den kommer att arbeta med är inte alltid det enklaste. Det kan vara en svår procedur innan man hittar rätt och många gånger så tar en rekrytering tid innan man hittat rätt.

Vissa gånger så blir det bara rätt på en gång medans andra gånger så får man ställa om kravprofilen för att få rätt sökande. Då vi har ett arbetsklimat där det kan finnas många arbetssökande så får man många gånger slentriansökningar från personer som varit arbetssökande en tid och de kanske inte alltid tittar på vilken kravprofil som satts utan bara söker för att de känner sig nödd och tvungen.

Det kan vara svårt som arbetsgivare att sålla bland mängden sökande och få fram de mest relevanta sökande för den tjänst som ska tillsättas. Det kan vara ett hästjobb att få fram rätt personer till ett arbete och många väljer att outsourca det jobbet med att göra ett urval för att slippa de som inte alls passar för jobbet. För företaget så är det väldigt viktigt att man får rätt person på den plats som ska tillsättas.