Bygga ett starkt varumärke

När vi hör ordet varumärke hoppar tankarna snabbt till stora företag som Google och Coca-Cola. Vi tänker på logotyper och namn, men vad är ett varumärke egentligen? Vad ligger bakom det välarbetade yttre?

varumärkets delar

Värderingar

Att bygga ett varumärke är inget man gör över en natt. Visst det går att hitta på ett namn och fixa en logotyp men det är inte ett varumärke. Ett varumärke är vad kunder och resterande omgivning förknippar med ditt företag. Det handlar om vad som gör dig unik på marknaden.

Att veta vad som är unikt kan vara en tuff uppgift. Först och främst så kan man gå igenom vilka värden företaget har. Hur ser du på dina anställda och medarbetare? Värderar du kvalitet över allt annat eller vill du hellre arbeta så effektivt som möjligt? Har ni någon klädkod? Hur ser organisationen ut? Alla dessa små delar bygger tillsammans upp till varumärket.

När du tänkt igenom vad ditt företag faktiskt är brukar nästa steg att kondensera ner det till några ord vara ganska enkel. Livskvalitet, säkerhet, långsiktighet, respekt och öppenhet är exempel på ord som säger enormt mycket. Välj ord som är lika uttrycksfulla men som passar just ert företag, dessa är nu era kärnvärden. Det är det som sitter djupast i företagets själv, det som inte kan eller ska gå att rubba.

Namn, motto och slogan

Namn kan ofta beslutas ganska tidigt i ett företags liv men det kan vara bra att dubbelkolla detta vid denna punkten. Stämmer det överens med vad som är era kärnvärden? Om inte kan det vara värt att tänka om, speciellt om du är tidigt i processen.

Om det är passande så välj också gärna ett motto och/eller slogan. Dessa ska än en gång reflektera era värden. Denna gången kan ni utveckla dom mer och göra uppfattningen av ert företag mindre luddig.

Grafisk profil

Den grafiska profilen är hur ert företag representeras grafiskt. Detta innebär logotypen, brevpapper, hemsida och andra grafiska element. För att kunna arbeta effektivt brukar detta sättas ihop till ett dokument där all relevant information finns. Både information om hur er logotyp ser ut och vilka typsnitt ni använder men även exempel på reklam och brevpapper samt regler om var och hur man inte får placera logotypen. Till exempel att den endast får placeras på vit bakgrund.

Målgruppen är även här viktig att tänka på. I vissa branscher behöver man vara starkare i sitt grafiska varumärke. Testa till exempel att gå in på någon butik som säljer barnsaker och titta i deras utbud så kommer du hitta många världskända varumärken, främst från underhållningsvärlden, som effektivt kommunicerar sina värderingar.

Avslutningsvis

Ett varumärke byggs under lång tid och anpassas eftersom att företaget förändras. Det viktiga är att man är ärlig mot sig själv och mot sina kunder. Att inte vara det kan skapa problem och minska kundernas förtroende för företaget då man inte kan möta deras förväntningar.