Företag

Hur man vill synas online

Det flesta företag har i dag någon form av sajt där man visar upp sig från sin bästa sida. Vissa lägger ner mer tid än andra på hur man vill synas online och med en sajt så gäller det att…

Att hitta rätt personal

Att hitta rätt personal och rekrytera den som passar in både för det arbete som ska utföras och passa in i det team som den kommer att arbeta med är inte alltid det enklaste. Det kan vara en svår procedur…

Skapa en glad och lyckad arbetsplats

Som chef har man hela företaget på sina axlar. Det inkluderar alla anställda, bördan kan därmed vara väldigt tung. Forskning har visat gång på gång att glada och nöjda anställda är bättre på att jobba och lojalare mot sitt företag.…

Rekrytering – att skapa en kravprofil

Rekrytering – att skapa en kravprofil

All rekrytering borde börja med en väl utformad kravprofil. Det är detta dokument som ligger till underlag för alla krav och önskemål man har på potentiella kandidater, men den är också användbar för att fatta beslut om vilka bedömningsmetoder som…

Kvalitetssäkra företaget

Kvalitetssäkra företaget

Det är många delar som ska fungera i ett företag för att hela tiden se till att hålla kunderna nöjda. När alla led fungerar så innebär det att företaget blir starkare och du har desto lättare att hitta både nya kunder och…

Effektivisera företaget

Effektivisera företaget

Det går alltid att se över företaget för att få det att bli effektivare, många arbetsuppgifter görs på effektiva sätt men det finns garanterat andra sätt som skulle göra så att arbetet skulle gå fortare. Producerande företag bör se över sina…

Långvariga kundrelationer

Långvariga kundrelationer

Det gäller att inte bara skaffa nya kunder till företaget , det allra viktigaste är att skapa långsiktiga relationer med sina befintliga kunder och hela tiden hålla sig ajour med att allt fungerar till deras belåtenhet. Man vill skapa lojalitet…

Kundmöten

Kundmöten

Som företagare så är det viktigt att ha en bra relation med sina kunder, har man inte en bra relation till sina kunder är det en risk att man bara blir den där säljaren som ringer då och då. Kunden…