Långvariga kundrelationer

Det gäller att inte bara skaffa nya kunder till företaget , det allra viktigaste är att skapa långsiktiga relationer med sina befintliga kunder och hela tiden hålla sig ajour med att allt fungerar till deras belåtenhet.

kundrelationer_

Man vill skapa lojalitet hos sina kunder och detta gör man enklast genom att se till att de behov kunden har uppfylls. Har du nöjda kunder så ökar din försäljning, du blir rekommenderad av kunden och får färre klagomål om du ser till att allt sköts som det ska. Detta leder i sin tur till en bättre arbetsmiljö även inom ditt företag och dess anställda, alla vill känna att man gör ett bra jobb.

Det gäller att följa upp samarbetet med kunden och detta gör man bäst genom olika undersökningar. De vanligaste formerna är att kartlägga vilka kunder man potentiellt kan skaffa till företaget och även se till deras lojalitet och hur nöjda de är via olika kundundersökningar. Det finns nöjda kunder som inte nödvändigtvis är lojala likväl som det finns kunder som fortsätter vara lojal trots att de egentligen inte är nöjda och genom att göra undersökningar kan man inom företaget få de anställda att ta ansvar för och förstå kunderna på ett bättre sätt.

Se till att kundernas behov uppfylls inom alla områden, det vill säga allt från första kundkontakten till försäljning samt en fungerande prisbild och säker leverans så har du en bra grund för framtiden.