Rekryteringsrutiner

Att hitta rätt kompetens till sitt företag kan vara en mycket svår utmaning. Det är därför extremt viktigt att under rekryteringsprocessen se till att man får en så bra grund som möjligt att stå på när man tar sitt beslut. 

intervju

Arbetsprov

Om positionen du försöker fylla innebär någon form av självständig produktion så kan det vara extremt bra att be arbetssökarna om arbetsprov. Att få se vad de faktiskt har och kan producera ute i fältet ger en mycket bättre uppfattning om vad de faktiskt kan leverera.

Tester

För att försäkra sig om att rätt kompetens faktiskt finns hos den arbetssökande kan det ibland vara passande att arrangera någon form av prov eller test. Dessa är oftast inte till för att ge en total uppskattning om arbetstagarens kompetens utan snarare se till att arbetstagaren själv representerar sin kompetens på ett korrekt sätt.

Kluriga frågor

Ett mindre övergripande sätt att få översikt över den intervjuades kompetens och tankebanor är att ställa svåra och väldigt abstrakta frågor. Företaget Google är enormt kända för detta och kan under intervju-processen ställa frågor som “hur många golfbollar kan du få plats med i en skolbuss” för att uppskatta en kandidats lämplighet som produktchef.