Skapa en säker arbetsmiljö

Alla förtjänar att arbeta i en hälsosam arbetsmiljö. Detta är något som kan ses ur två olika perspektiv: fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Här tittar vi närmare på dessa tre och vad de innebär.

Fysisk

Den fysiska arbetsmiljön är oftast den mest påtagliga och enklaste att undersöka. Några av de mest grundläggande aspekter är brandsäkerhet, minskning av skaderisker och ergonomi. Brandrisken i en byggnad är i regel hyresvärdens ansvar, men det kan även vara ett delat ansvar på vissa håll.

Risken för skador beror still stor del av vilket typ av arbete som utförs på arbetsplatsen. Ett kotor går ju inte att jämföra med något en byggarbetsplats. En del saker kan dock ske oavsett verksamhet. Ett tydligt exempel på detta är plötsligt hjärtstopp och det bästa man då kan ha på en arbetsplats för att skydda sina anställda är en hjärtstartare. Mer information om dessa går att finna på sajten HLR Hjälpen.

Slutligen har vi ergonomi. De flesta har säkert en aning om vad detta handlar om och tankarna går nog snabbt till speciellt utformade kontorsmöbler och liknande. Men så fort man talar om hur arbete anpassas för människor är det ofta ergonomi som är centralt i frågan. Arbetsmiljöverket har en mängd information om detta som arbetsgivare måste vara medveten om.

Psykosocial

Den psykosociala arbetsmiljön beror i stor utsträckning på människorna man har runtomkring sig och hur väl alla fungerar tillsammans. Dålig psykosocial arbetsmiljö kan kännetecknas av konflikter, mobbing, diskriminering, stress eller till och med bristande ledarskap.

Av denna anledning är denna aspekt av arbetsmiljön inte bara svårare att definiera, utan även svårare att reglera. En föreskrift från 2016 förtydligade arbetsgivarens ansvar i detta med fokus på tre områden:

  • Hälsofarliga arbetstider
  • Hög arbetsbelastning
  • Kränkande särbehandling

Och det gav arbetsgivaren tydligare riktlinjer att följa för att undvika dessa situationer. Men samtidigt är det viktigt att medarbetare känner att de kan tala om när de själva upplever dessa typer av situationer.