Unique selling proposition

En unique selling proposition eller en “USP” som det också kallas, är i väldigt korta drag det som gör att en kund väljer dig och dina produkter framför en konkurrent.

USP

Begreppet USP

På svenska brukar man även kalla USP för positionering, vilket man kan säga betyder att hitta sin position på marknaden – i en lucka, vilket gör just dig och din idé unik. Dock kan man säga att det finns en kontrovers när det handlar om detta uttryck, vilken beror på att uttrycket är sprungen ur och utformad för masskonsumtion på den amerikanska marknaden. Saker kan definitivt vara annorlunda när det handlar om ett land med en marknad som är 50 gånger mindre än USAs.

Hitta sin grej

Men oavsett vilken marknad man agerar på så är det ju så att man måste hitta något som gör att konsumenten vill välja just mitt erbjudande om att köpa något. Man kan säga att det blir extra tydligt när det handlar om marknader där det redan finns stora aktörer, för att en mindre aktör ska kunna slå sig in på marknaden så behöver man verkligen kunna erbjuda kunden något unikt, något kunden tilltalas av och kanske inte sett förut.

Ett annat exempel är om man ska sjösätta en marknadsföring av en gammal produkt, den behöver då sannolikt en ny kostym för att sälja. Om vi tar gåvokort eller presentkort som exempel, att bara marknadsföra att man säljer presentkort är förmodligen dödfött, man behöver något mer unikt än så. Ett företag som heter Driva Lehmans driver just en sajt som säljer presentkort, sajten heter Noblecard. Man kan säga att deras unika positionering är att man säljer presentkort där det inte är summan som räknas, utan det är den som får presentkortet som väljer gåvan på sidan. Nu går det förstås att räkna ut vilket i vilket spann produkterna ligger prismässigt, men det är en helt annan fråga.