Vikten av att jobba mot samma mål

För att ett företag ska bli än mer framgångsrikt, eller fungera överhuvudtaget, så krävs gemensamma mål som samtliga utav de anställda kan sträva mot. Att dra åt olika håll är som vanligt slöseri på resurser, något som du som företagsledare bör försöka undvika till varje pris.

common goals

Det spelar egentligen ingen roll vad det gäller, så länge fler än en enskild individ är iblandad i en process så kommer resultatet att tryta om de inblandade inte tillsammans arbetar mot samma mål. För att använda en metafor så kommer man inte långt, varken till höger eller vänster, om hälften drar allt vad de orkar i ett rep på höger sida och resterande hälft på vänster. Möjligtvis kan man röra sig lite grann, beroende på vilka individer som drar i vilken ändå, men det är ändå ett ytterst resursslösande arbetssätt som i slutändan kan bli mycket förödande för en verksamhet.

Får att få ett arbetslag att sträva mot gemensamma mål så krävs det att man ritar upp tydliga riktlinjer som alla på företaget kan ta del av och ta in. Det ska helst vara solklart åt vilket håll alla ska dra, ända ifrån toppen av företaget till den nyligen anställda sommarvikarien. Det är även bra om alla känner en samhörighet där alla arbetar för att underlätta för varandra och det är även lättare att kommunicera om alla är på samma sida när det kommer till vetskapen om vart företaget strävar. Det finns olika sätt för att nå en sådan samhörighet och vi har faktiskt skrivit lite om ett av dessa sedan tidigare på sajten.

Med ett uppsatt mål är det även enklare att gå vidare och se fler av pusselbitarna för att nå dit. Är målet diffust kan det istället bli så att man missar dessa pusselbitar eller är osäker på om de ens är viktiga när man väl ser dom, vilket då kan leda till att man inte för fram dem till ytan.