Belysningen på kontoret – en viktig fråga

Flera olika faktorer slås samman när man talar om arbetsmiljö. En av dessa är belysningen och det ska vi utforska närmare här. Att ta belysningen för givet och inte tänka noga på dess utformning är tyvärr inte ett ovanligt problem på arbetsplatser. Belysningen har en viktig roll att spela och är något alla bör granska mer noggrant.

Vikten av naturligt ljus

I den utsträckning det är möjligt bör en arbetsplats dra nytta av det naturliga ljuset utifrån. Som alla säkert redan vet är solljus en av våra viktigaste källor av D-vitamin, men det kan även påverka vårt humör och hur pigg vi känner oss.

När det kommer till mindre lokaler kan man ofta se till att var och en sitter tillräckligt nära fönster för att kunna komma i kontakt med solljuset. Men detta kan bli svårare när man vistas i större utrymmet. Det finns dock moderna system som kan hjälpa till att sprida solljus via fiberoptik.

Arbetsbelysningens funktioner

Tillsammans med det naturliga ljuset måste varje arbetsplats ha noga utformad arbetsbelysning som låter var och en utföra sitt jobb utan problem. Medan det är viktigt att belysningen låter anställda se klart och tydligt vad de arbetar med måste det också riktat så att det inte löper risk att blända någon. Att titta noga på varje arbetsplats på kontoret och vilket arbete som ska utföras där är således något alla arbetsgivare måste göra för att kunna anpassa belysningen.

Dålig belysning är oergonomiskt

Faktum är att dålig belysning kan leda till arbetsskador av olika slag. En faktor i detta är att arbetare behöver anta obekväma arbetsställningar, som att böja sig på tok för långt framåt för att kunna se tydligt. Bara något så enkelt som en felplacerad lampa eller en som inte lyser tillräckligt starkt kan således vara grunden för bland skador på både nacke och rygg.  Det finns en hel del uppgifter om vilka krav som kan ställas på belysningen på ett kontor, bland annat vilken styrka som behövs.