Marknadsföring mot offentlig sektor

Den offentliga sektorn är en enorm marknad där offentliga upphandlingar är starkt reglerade av lagar som LOU (Lagen om offentlig upphandling) och LUF (Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster). Det är därför viktigt att som en potentiell leverantör ha koll på vad som gäller för upphandlingsprocessen. Även när det gäller marknadsföring finns restriktioner kring vad som är okej och inte.

Otillåten marknadsföring

Marknadsföringslagen är den lag som dels syftar till att skydda ekonomiska intressen hos konsumenter och näringsidkare, men också se till att marknadsföringen stämmer överens med god marknadsföringssed. Marknadsföringen får inte vara korrupt och heller inte påverka mottagarens förmåga att fatta genomtänkta affärsbeslut.Mer information kring marknadsföringens restriktioner och lagar hittas här. Det är sådant som är viktigt för både anställda på myndigheter och leverantörer att veta. Myndighetsanställda måste vara särskilt medvetna om risken för att anklagas för bestickning i enskilda upphandlingsfall och den förtroendeskada det kan innebära.

Lyckad marknadsföring

En effektiv leverantör arbetar med analysbaserad marknadsföring och kompetensöverföring. Kunskap om marknad och efterfrågan är en avgörande del för en lyckad marknadsföring.Som företag är det även viktigt att genom hela processen ha tydligt kundfokus som kan innebära att kunden exempelvis blir erbjuden unika och skräddarsydda lösningar. Företaget behöver också vara lyhört för kundens behov och ständigt vara uppdaterade om eventuella marknadsförändringar. Företagets förmåga att känna in marknadens aktuella behov och kunna anpassa sig efter det är alltså grundläggande förutsättningar.

Viktigt med utbildning

Det sägs att kunskap är makt, därför behöver både mindre företag och myndigheter kontinuerlig utbildning för att få större kompetens inom upphandling. Kunskap är makt för båda parter och hjälper dem att nå fördelaktigare avtal. Utbildning av detta slag finns bland annat hos företag som Magnus Josephson AB.

Ligg steget före

De företag som är bra på att läsa av och förstå marknaden, har också större möjlighet att kunna lista ut hur marknaden kommer se ut längre fram i tiden. Som företag ger det helt klart ett bra intryck att ligga steget före.