När inget knep fungerar

Man kanske redan har fullföljt alla knep och tips som vi delgett oss av hitintills. Men fortfarande så går inte företaget plus. Vad gör man då?

I värsta fall kan detta handla om omvärldsfaktorer, alltså saker som inte ditt företag kan påverkar. Yttre påverkningar är svårare att jobba emot eftersom företaget kan göra ändringar och försöka följa strömmen men är faktorerna negativa kan det leda företaget djupare ner i skulder.

En stor yttre faktor är efterfrågan. Slutar folket efterfråga det man säljer, vare sig det är tjänster eller varor, så måste man marknadsföra sig på rätt sätt för att locka tillbaka intresset. Visar det sig att efterfrågan sjunkit  på grund av att världsekonomin går nedåt, kan det vara svårt att locka till sig tillräckligt med kunder för att överleva.

Det absolut värsta är förstås att om ens vara eller tjänst är föråldrad, eller ännu värre, visar sig ha en negativ påverkan på kunderna. Kanske visar det sig att ens ogräsdödare faktiskt är giftig, såsom när det uppdagades att ämnet glyfosfat som finns i Round Up faktiskt kan vara väldigt skadligt för miljön. Medlet säljs fortfarande men de har till 2015 på sig att bevisa motsatsen, annars kommer EU att förbjuda medlet. Och då måste företaget byta riktning snabbt som ögat för att ha en chans att överleva.

Har allting börjat fallera i företaget så kan det vara ett misstag att fortsätta kämpa. I slutändan måste man kanske säga adjö till sin älskling och gå vidare. För att få mer klartecken om det är dags att lägga ner kan man hyra in analyskonsulter som analyserar företaget och kan ge en objektiv åsikt om företaget går att rädda. I värsta fall kan man sälja iväg bolaget till ett företag som kan likvidera. Man slipper hålla på med pappersarbete och vänta i flera månader tills allting är genomfört. Säljer man iväg företaget på detta sätt, så köper likvideringsföretaget hela ditt bolag och tar hand om allt. Och själv får man pengarna direkt.

Det är inte en rolig tanke, men hellre att allting går smidigt och snabbt än att man ska dra ut på bolagsbegravningen i sex månader eller mer.