Skapa en glad och lyckad arbetsplats

Som chef har man hela företaget på sina axlar. Det inkluderar alla anställda, bördan kan därmed vara väldigt tung. Forskning har visat gång på gång att glada och nöjda anställda är bättre på att jobba och lojalare mot sitt företag. Hur kan du som chef se till att dina anställda har en glad och bra arbetsplats?

Det första och viktigaste är att skapa arbetsglädje på jobbet. Det måste finnas något som alla älskar med sitt jobb för att de ska tycka det är roligt att kliva upp tidigt på morgonen och pendla till sin arbetsplats. Det finns flera olika sätt att skapa arbetsglädje och det kan skilja sig från företag till företag eller rent av person till person. Men en huvudlinje är att hitta något med sitt jobb som alla kan känna sig stolta över och som de tycker är roligt.

Nästa steg är att ha en öppen dialog med hela företaget. Tystnad på jobbet kan vara ett tecken på att någon inte trivs eller att något inte stämmer. Alla måste vara raka mot varandra, utan att det nödvändigtvis blir hårda och elaka ord förstås. Att vara rak är lika viktigt när det kommer till beröm och kritik. Har någon gjort något bra ska de så klart få veta det, beröm skapar arbetsglädje. Detsamma gäller det att berätta när någon säger eller gör något fel så de har chansen att bli bättre och lära sig mer om sina arbetsuppgifter. Ingen gynnas av viskningar och hemligheter på ett företag.

Tala om för dina anställda att du också är mottaglig för kritik och beröm. Det är även viktigt för dig som chef att veta vad du gör bra och vad du borde förbättra. Du har också behov att hitta glädjen i ditt arbete och kan du hitta det i dina anställda, har du redan kommit långt!