Sökmotoroptimering – ett starkt vapen

Sökmotorns roll i Internetvärlden är idag oerhört central. Via dessa passerar i princip all trafik, hela tiden, dygnet runt, år ut och år in. Här skapas information om alla internetanvändare – vad man söker, när man söker, hur man söker och till och med varför man söker. Denna statistik är ovärderlig och ligger till grund för vad som dyker upp och i vilken ordning varje gång det görs en sökning via en sökmotor. Internetanvändarnas beteende är alltså i högsta grad vägledande.

google

Google är nummer ett

Google, världsledande bland sökmotorer, som låtit utveckla detta till en mindre vetenskap, sätter på sätt och vis ”standarden” för hur en internetsida bör vara uppbyggd, vad den bör innehålla och i vilka sammanhang den bör förekomma för att den skall rankas högt upp på listan vid sökning på specifika sökord, och i förlängningen alltså hur mycket besökare den potentiellt kan komma att få. Det är här sökmotoroptimering, SEO (Search Engine Optimization) kommer in i bilden och kan, om det görs på rätt sätt, göra en enorm skillnad.

Den perfekta sajten”

Med rätt optimering kan en internetsida snabbt klättra uppåt i rankingen och detta utan några större kostnader. Det finns massor av faktorer som skall tas hänsyn till förstås, där vissa är av större betydelse än andra, men någon exakt mall finns ej att tillgå och förutsättningarna ändras kontinuerligt. Komponenter inom SEO av stor betydelse kan exempelvis vara en sidas navigeringsstruktur och användarvänlighet, tillika läsbarhet och vad den förmedlar. Vidare är det kanske ännu viktigare hur en sida förhåller sig till andra sidor inom samma område samt dess så kallade ”inlänksprofil”, då exempelvis många och auktoritära länkar till sidan ger en högre ranking.

Billigt och effektivt

Att regelbundet sökmotoroptimera en internetsida behöver inte nödvändigtvis kosta en massa pengar, och att det är ett effektivt sätt att bli mer synlig på nätet är ett faktum. Det finns självklart professionell hjälp att få på området, men i sanningens namn är det så att även en medelmåttig men engagerad administratör, kan göra massor på egen hand. Detta gör SEO till ett mycket kostnadseffektivt alternativ till mer traditionella metoder inom marknadsföring online.