Företag

Säkra upp företaget

Tyvärr så måste man som företag säkra upp sina lokaler idag. Det finns allt för många klåfingriga personer som har svårt att skilja på vad som är ditt och vad som är mitt. Risken för inbrott kräver att man utrustar…

Att växa som småföretag

Om du är den som redan är etablerad eller har precis startat ett företag kanske du vill nå nästa steg. Att driva och utveckla ett företag är inte lätt men med rätt marknadsföring, kontakter och bra plats kan du nå…

Satsa på att nätverka tidigt

Att nätverka betyder helt enkelt att skapa professionella kontakter med andra företag och företagare. Och detta är något du bör se till att göra väldigt tidigt i arbetslivet. Inte nog med att det kan leda till nya kunder. Du kan…

Att planera rekryteringen

Rekrytering är något som företag behöver ta itu med emellanåt. Somliga har större ruljans än andra, men förr eller senare kommer de flesta behöva fylla en eller annan position på företaget. Och att ha en bra plan redan innan man…

Skapa en säker arbetsmiljö

Alla förtjänar att arbeta i en hälsosam arbetsmiljö. Detta är något som kan ses ur två olika perspektiv: fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Här tittar vi närmare på dessa tre och vad de innebär. Fysisk Den fysiska arbetsmiljön är oftast den…