Marknadsför med rätt personal

Arbete med marknadsföring är något alla företag på ett eller annat sätt måste göra. Är man ett mindre företag eller inte besitter kunskapen så anlitar man kanske en kommunikationsbyrå, andra har hela marknadsavdelningar.

Marknadsföring

Marknadsföring – En konst

Att marknadsföra sig är en konst och är i en kortfattad mening en kommunikation mellan dig och din potentiella kund. Det är en balansgång där utgångsläget är hur du ser på ditt företag, hur du tror att andra ser på ditt företag och hur man faktiskt ser det.

Om det finns en brist i kommunikationen så kommer det att spegla sig exempelvis på människors syn på ditt företag och hur pass bra du kan sälja din produkt. Av den anledningen så är det viktigt att den som arbetar med marknadsföring i ett företag verkligen känner till vad man vill förmedla och vet hur man kommunicerar dessa mot den målgrupp som skall kommuniceras med.

Mer än en annons i tidningen

Marknadsföring är inte bara en reklamannons eller pr-arbete. Således så bör du om du ämnar att rekrytera någon som har kunskaperna och samtidigt förstår företagets riktning och styrkor. Vad ska man då tänka på när man rekryterar, jo det skall vara någon eller några som stämmer in på ovanstående påståenden.

Ett råd man brukar ge är att först och främst titta bland de som kan allra mest om ditt företag, det vill säga internt på företaget och dina kunder. Kanske finns redan kompetensen på kontoret, eller så har du turen att du i din rekrytering får en ansökning från en marknadsföringskunnig kund – som således vet precis vad en kund vill få kommunicerat för att fatta intresse.